FAMUR doceniony w rankingu narodowych czempionów

Więcej

Ranking wskazuje i ocenia krajowe podmioty, które są szczególnie aktywne poza granicami Polski. Z raportu wynika, że organizacje te charakteryzuje nie tylko wysoki wkład w potencjał gospodarczo-polityczny kraju, ale też znacząca rola, jaką pełnią w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Autorzy raportu podają, że koncepcje łączenia największych polskich firm w celu osiągnięcia efektu skali i wykorzystania pojawiających się synergii nie ograniczają się do spółek państwowych. W grudniu 2016 r. FAMUR rozpoczął procedurę przejęcia Grupy KOPEX, a następnie integrację obu przedsiębiorstw. Dzięki tej transakcji FAMUR zakończył proces konsolidacji krajowego rynku okołogórniczego i zwiększył swoją obecność na rynkach zagranicznych. Z połączenia potencjałów obu podmiotów powstał polski czempion, oferujący kompleksowe rozwiązania dla branż wydobywczej, transportowo-przeładunkowej i energetycznej.

Więcej informacji w raporcie: „Czempioni narodowi. Jakich potrzebuje Polska”.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz Famur PRO