FAMUR w gronie sygnatariuszy umowy GÓRNICTWO OK

Więcej

W dniach 9 – 11 sierpnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się  konferencja PRE_COP24 pod hasłem „Polska droga do czystego środowiska”. Wydarzenie miało na celu wypracowanie wspólnego polskiego stanowiska w sprawie polityki klimatycznej przed grudniowym szczytem klimatycznym COP24. Ważnym punktem konferencji było podpisanie umowy w ramach projektu Górnictwo OK, której stroną był FAMUR SA.

Odbywający się w zakresie konferencji panel “Przedsiębiorstwa w Polsce – na drodze do zostania liderem czystego środowiska” został poświęcony zagadnieniom związanym z nowymi sposobami na bardziej ekologiczną eksploatację kopalń. Zwieńczeniem sesji było podpisanie umowy konstytuującej Grupę Wspólnych Inicjatyw Społecznych „GÓRNICTWO OK”, zawartej przez 12 spółek sektora górniczo-energetycznego, a także instytucje naukowe i media branżowe: FAMUR, JSW, LW Bogdanka, PGG, PG Silesia, Tauron Wydobycie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH,  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,  Główny Instytut Górnictwa, Fundacja dla AGH, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla oraz Wydawnictwo Górnicze.

W konferencji PRE_COP24 udział wzięło ok. 300 gości z Polski i zagranicy, m.in. z Niemiec, Białorusi, Hiszpanii, Indii, USA, Rosji, Rumunii, Ukrainy, Bułgarii, Zimbabwe i Norwegii. Uczestnicy dyskutowali m.in. o wyzwaniach związanych z realizowaniem polityki klimatycznej i jej kosztach społecznych, a także o globalnym ociepleniu i jego wpływie na miejsca pracy w przemyśle. Organizatorami konferencji były: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik oraz społeczna inicjatywa Górnictwo OK.

fot.: nettg.pl

 

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz Famur PRO