Grupa FAMUR zrealizuje kolejny kontrakt dla Polskiej Grupy Górniczej

Więcej

Grupa FAMUR podpisała w dniu 13 grudnia umowę z Polską Grupą Górniczą na dostawę 96 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla KWK Murcki-Staszic. Umowa jest następstwem wyboru oferty FAMUR z dn. 30 listopada 2018 r. w ramach przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez PGG. Obudowy mają zostać dostarczone do klienta w ciągu 18 tygodni od podpisania umowy. Wartość kontraktu to prawie 44,5 miliona złotych netto.

Podpisana przez FAMUR SA umowa przewiduje wykonanie dla PGG SA 96 kompletów fabrycznie nowych sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż 1,9 m do co najmniej 3,7 m wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą. Zostaną one dostarczone i zainstalowane w kopalni Murcki-Staszic w okresie 18 tygodni od dnia podpisania umowy. Wartość kontraktu to 44 417 886,17 złotych netto.

– Jest to już kolejne w tym roku zadanie, które Grupa FAMUR zrealizuje na rzecz Polskiej Grupy Górniczej. Stanowi ono potwierdzenie jakości, kompleksowości i precyzyjnego dopasowania naszych urządzeń do potrzeb krajowych zakładów wydobywczych jednocześnie pozwalając nam być solidnym partnerem w procesie modernizacji i unowocześniania polskiego górnictwa – podkreśla Adam Toborek, wiceprezes zarządu Grupy FAMUR.

Zmechanizowane obudowy ścianowe są podstawą systemów wydobywczych opartych na kompleksach ścianowych. Urządzenia te są dostosowane do pracy we wszystkich technologiach prowadzenia ścian wykorzystywanych we współczesnym górnictwie (nie tylko węglowym). Spełniają odpowiednie wymogi bezpieczeństwa pracy, jak również szczegółowe kryteria europejskich oraz światowych norm i przepisów górniczych.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz Famur PRO