Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług audytorskich sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAMUR za lata 2020 i 2021

Więcej

FAMUR – zapytanie ofertowe

Harmonogram Badania Sprawozdania Finansowego – załącznik nr 1

Zobowiązanie do zachowania poufności – załącznik nr 2

Oświadczenie Zarządu Spółki – załącznik nr 3

Umowa na usługi audytorskie – załącznik nr 4

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 5

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz Famur PRO