Więcej

KOPEX uzgodnił z JSW SA podstawowe warunki sprzedaży akcji PBSz SA

18.07.2018

Podpisanie Term-Sheet jest konsekwencją zakończenia kilkumiesięcznych rozmów między partnerami. JSW w styczniu br. złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01 proc. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Właścicielami ok. 95 proc. akcji PBSz są spółki Grupy KOPEX, obecnie wchodzącej w skład Grupy FAMUR. Na podpisanie ostatecznej umowy, konkretyzującej prawa i obowiązki stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na JSW […]

FAMUR z nagrodą Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego

19.06.2018

Gala wręczenia nagród Listy 500 i Indeksu Patriotyzmu Gospodarczego odbyła się 18 czerwca w Warszawie. Jak podkreślają twórcy rankingu, „nagrody oraz wyróżnienia są uhonorowaniem firm, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju kraju i patriotyzmu gospodarczego, a przy tym nie uchylają się od swoich powinności względem państwa i społeczeństwa.” FAMUR zdobył nagrodę w kategorii […]

Grupa FAMUR podpisała umowę o współpracy z koncernem ABB w Polsce

18.06.2018

Grupa FAMUR, która aktywnie włączyła się w rządową strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz uczestniczy w procesie unowocześniania polskiego górnictwa, buduje partnerstwa rozszerzające jej kompetencje i przewagi biznesowe. Założeniem wiodącym nawiązanej współpracy jest poszukiwanie i rozwój innowacyjnych technologii, dzięki czemu umacniać się będzie pozycja obu partnerów w branży wydobywczej w Polsce i na świecie. Strony […]

FAMUR stawia na młodzież – nowa klasa patronacka w ZST w Mikołowie

7.06.2018

FAMUR SA, realizując politykę kreowania nowego wizerunku szkolnictwa zawodowego, poszukuje przyszłych pracowników do swoich zakładów produkcyjnych. W ramach nauki uczniowie będą otrzymywać comiesięczne stypendium. FAMUR umożliwi także uczniom poszerzanie wiedzy i zdobywanie pierwszych doświadczeń w przedsiębiorstwie, gwarantując praktyki w Oddziale Kombajnów Chodnikowych Remag w Katowicach. Za wysokie wyniki w nauce przewidziane są nagrody i kursy, […]

Kondolencje dla JSW SA

16.05.2018FAMUR w gronie polskich firm walczących o indyjskie kontrakty

15.05.2018

Grupa FAMUR i Polski Fundusz Rozwoju SA dołączyły w dniu 15 maja 2018 r. do członków porozumienia, które wcześniej zawiązały Jastrzębska Spółka Węglowa, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa oraz Indyjsko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa. Wspólna inicjatywa zobowiązuje partnerów do współpracy przy pozyskiwaniu zamówień na rynku indyjskim w branży górniczej i energetycznej, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej […]

FAMUR wyróżniony tytułem „Inwestora Bez Granic”

15.05.2018

Nagrodę „Inwestora Bez Granic” przyznaje redakcja portalu WNP.PL oraz organizator EKG – Grupa PTWP. Do plebiscytu nominowano w sumie 40 firm: zagranicznych inwestorów w Polsce i polskich inwestorów za granicą. FAMUR zaliczono do drugiej grupy. Jak opisuje organizator, w kategorii tej znalazły się spółki, które „skutecznie realizują strategie ekspansji zagranicznej, inwestując na obcych, niekiedy odległych […]

FAMUR otwiera nowy rozdział, integrując formalnie KOPEX

8.05.2018

Zakończony obecnie proces integracji FAMUR SA i KOPEX SA prowadzony był zgodnie z ogłoszonym 9 maja 2017 roku modelem integracji obu grup. Zakładał on włączenie części maszynowej Kopeksu do Grupy FAMUR. Zarządy obu spółek uznały, że konsolidacja pozwoli na zwiększenie skali działalności, zwielokrotnienie potencjału i znaczące przyspieszenie realizacji programu ekspansji zagranicznej, który stanowi immanentną część […]

Akcja ratunkowa w kopalni „Zofiówka”

6.05.2018

Z głębokim smutkiem przeżywamy tragedię, która wydarzyła się w kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju. W tych trudnych chwilach jesteśmy myślami z poszkodowanymi Górnikami i ich Rodzinami oraz Pracownikami JSW. Z nadzieją oczekujemy wieści o dalszym wyniku akcji ratunkowej. Liczymy, że pozostali Górnicy szczęśliwie dotrą do swoich domów. Zarząd i Pracownicy Grupy FAMUR

FAMUR doceniony w rankingu narodowych czempionów

16.04.2018

Ranking wskazuje i ocenia krajowe podmioty, które są szczególnie aktywne poza granicami Polski. Z raportu wynika, że organizacje te charakteryzuje nie tylko wysoki wkład w potencjał gospodarczo-polityczny kraju, ale też znacząca rola, jaką pełnią w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Autorzy raportu podają, że koncepcje łączenia największych polskich firm w celu osiągnięcia efektu skali i wykorzystania pojawiających się […]