Nasze marki

drukuj
FAMUR S.A. Systemy Transportowe Pioma <br> Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

FAMUR S.A. Systemy Transportowe Pioma
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Kontakt

ul. R. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski
T: +48 44 648 90 00
F: +48 44 649 10 82

www.famur.com

Dnia 1 października 2014 r. nastąpiło połączenie spółki FAMUR S.A. ze spółką zależną Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej - Raport bieżący nr 65/2014 z dnia 01.10.2014.

 

PIOMA - jeden z największych światowych producentów maszyn i urządzeń górniczych, specjalizującym się w systemach transportu ciągłego i przeładunku oraz transportu materiałów i ludzi. Ponad 50 letnie doświadczenie w projektowaniu i dostawie pozwala na realizację kompletnych systemów transportowym spełniających surowe wymagania współczesnego górnictwa. Poza kopalniami głębinowymi, produkty PIOMY znajdują swe zastosowanie w portach morskich i rzecznych, bazach przeładunkowych i na składowiskach, w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy robotach ziemnych na dużą skalę.

 

Historia:

Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA funkcjonuje od roku 1956 po przekształceniu Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal".

W roku 1960 PIOMA otwiera własną odlewnię żeliwa i staliwa. W kolejnych latach następuje intensywna rozbudowa firmy, która osiąga powierzchnię blisko 50 hektarów. Już od początku swojej działalności piotrkowska fabryka intensywnie rozwija działalność eksportową. W ciągu kolejnych 30 lat PIOMA wysyła m.in. przenośniki i urządzenia do mechanicznej przeróbki węgla do krajów azjatyckich i środkowoeuropejskich a w latach dziewiędziesiątych rozpoczyna współpracę z firmami zachodnioeuropejskimi i amerykańskimi w zakresie konstrukcji stalowych i elementów maszyn.

W roku 2005 PIOMA zostaje wcielona w struktury Grupy FAMUR a w roku 2008 następuje podział firmy ze względu na profil produkcji na część górniczą (PIOMA) oraz produkującą instalacje przemysłowe (PIOMA INDUSTRY).
 

Spółki grupy