Kariera w Grupie FAMUR

Praktyki

Więcej

Co oferujemy?

Bezpłatne praktyki zawodowe dla studentów i uczniów szkół średnich.

Program praktyki zależy przede wszystkim od działu, w którym będą się one odbywały, oraz od wymogów stawianych przez szkołę lub uczelnię. Przydzielone praktykantom zadania są wykonywane pod okiem opiekunów-fachowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i pomagają stawiać pierwsze kroki na zawodowym polu.

Praktyki trwają od 2 do 4 tygodni. Podania można składać przez cały rok, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki.

Proces rekrutacyjny

1 Etap

WYSŁANIE FORMULARZA APLIKACYJNEGO

Aktualne oferty praktyk publikowane są na stronie internetowej Grupy FAMUR. Przy wybranej propozycji wystarczy kliknąć przycisk „aplikuj”, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz załączyć swoje CV wraz z podaniem zwierającym propozycję terminu odbywania praktyk.

2 Etap

ANALIZA ZGŁOSZEŃ I KONTAKT Z WYBRANYMI OSOBAMI

Po przeanalizowaniu przesłanych dokumentów oraz dostępności miejsc dla praktykantów w naszych działach z wybranymi kandydatami kontaktujemy się telefonicznie i zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną. Na podstawie oceny m.in. wiedzy i zaangażowania kandydatów wybieramy osoby, które będą miały okazję odbyć praktyki w naszej firmie.

3 Etap

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

Każdą osobę, z którą odbyliśmy rozmowę, staramy się jak najszybciej poinformować o naszej decyzji. Kandydatom, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny, zaproponujemy bezpłatne praktyki.

Oferty praktyk

Praktykant/ka

FAMUR SA Systemy Chodnikowe Remag Oddział w Katowicach
Katowice

Praktykant/ka

FAMUR SA Systemy Ścianowe Glinik Oddział w Gorlicach
Gorlice

Praktykant/ka

FAMUR SA Systemy Ścianowe Nowomag Oddział w Nowym Sączu
Nowy Sącz

Praktykant/ka w Dziale Księgowości

FAMUR SA
Katowice

Praktykant/ka

FAMUR SA
Katowice

Nie znalazłeś oferty praktyk dla siebie?

Zostaw swoje CV w naszej bazie kandydatów. W Grupie FAMUR często pojawiają się nowe propozycje praktyk.

Prosimy o dopisanie do przesyłanych aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu, e-mail) przez FAMUR SA, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”
W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy także o dołączenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu, e-mail) przez TDJ SA, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy Famur i Grupy TDJ na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Famur, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu zakończenia przyszłych postepowań rekrutacyjnych lub wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@famur.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyślij swoje CV