Aktualności

Więcej

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

20.12.2019

Barbórka 2019

4.12.2019

4 grudnia to dzień wyjątkowy dla całego sektora górniczego. Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu życzenia wszelkiej pomyślności. Niech Święta Barbara otacza wszystkich pracowników branży wydobywczej oraz ich rodziny opieką, zapewniając spokój i poczucie bezpieczeństwa. Zarząd i pracownicy Grupy FAMUR

Grupa FAMUR podpisała umowę na dostawę kompleksu ścianowego do Indonezji

8.11.2019

FAMUR SA - czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji podpisały 8 listopada br. umowę na dostawę kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wartość umowy wynosi ponad 10 mln euro.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług audytorskich sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAMUR za lata 2020 i 2021

5.11.2019

FAMUR – zapytanie ofertowe Harmonogram Badania Sprawozdania Finansowego – załącznik nr 1 Zobowiązanie do zachowania poufności – załącznik nr 2 Oświadczenie Zarządu Spółki – załącznik nr 3 Umowa na usługi audytorskie – załącznik nr 4 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 5

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO

Kondolencje dla PGG SA i KWK Ruda Ruch Bielszowice

4.10.2019

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ofiary silnego wstrząsu w KWK Ruda Ruch Bielszowice oraz wszystkim pracownikom kopalni i PGG SA. Zarząd i pracownicy Grupy FAMUR

Grupa FAMUR osiągnęła 521 mln zł przychodów w drugim kwartale 2019

3.09.2019

Przychody Grupy osiągnęły w pierwszym półroczu 2019 roku 994 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (1 064 mln zł). Zróżnicowany mix produktowo-usługowy wpływający na wielkość przychodów w połączeniu z doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz dbałością o efektywność kosztową pozwolił na poprawę rentowności raportowanych wyników.

Challenging projects need a trusted partner – FAMUR SA na MTGPEiH Katowice 2019

16.08.2019

Grupa FAMUR po raz kolejny będzie obecna na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach. Wydarzenie odbywać się będzie od 10 do 13 września na terenach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka.

Zaproszenie do przetargu

5.08.2019

FAMUR SA z siedzibą: 40698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 (rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000048716, NIP 6340126246, wpłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 5.747.632,12 złotych) informuje o kontynuacji procesu dezinwestycji nieruchomości zbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej. Kontynuowane działania dezinwestycyjne są bezpośrednio związane z przyjętą przez Grupę FAMUR […]

Kondolencje dla PGG SA i KWK Murcki-Staszic

1.07.2019

Wyrażamy ogromny smutek w związku z tragedią, która wydarzyła się w KWK Murcki-Staszic. Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ofiar oraz wszystkim pracownikom kopalni i Polskiej Grupy Górniczej SA. Zarząd i pracownicy Grupy FAMUR

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH SA ogłoszone przez FAMUR SA

14.06.2019

Poniżej zamieszczone jest wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) („Wezwanie”), w związku z planowanym nabyciem przez FAMUR SA („Wzywający”) akcji Spółki, stanowiących 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).