Kombajny chodnikowe

drukuj

R-2000

Kombajn chodnikowy R-2000 przeznaczony jest do eksploatacji w podziemnych korytarzowych wyrobiskach zakładów górniczych, polegającej na urabianiu skał charakteryzujących się jednostkową wytrzymałością na ściskanie do 110 MPa.

Kombajn może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a” , „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu weglowego pod warunkiem, że będzie wyłączony spod napięcia przy maksymalnym wzroście stężenia metanu do 2%.

 

ZALETY
• duża wydajność i niezawodność podczas eksploatacji
• kombajn wyposażony w automatyczną regulację prędkości ruchu wysięgnika w zależności od obciążenia.
• kombajn wyposażony w system wybierania po obrysie wyrobiska oraz pracy po zaprogramowanej trajektorii ruchu wysięgnika
• na życzenie klienta kombajn wyposażony w zdalne bezprzewodowe sterowanie lub przewodowe
ze stanowiska oddalonego od kombajnu
• kombajn wyposażony w system monitoringu stanów kombajnu i procesów urabiania oraz zapisu ich na rejestratorze. Na życzenie klienta możliwość przekazu ww. informacji do dyspozytora.
• prosta obsługa i konserwacja
• łatwy transport pod ziemią każdego podzespołu
• możliwość wyposażenia kombajnu w urządzenie wiercąco-kotwiące
• powierzchnie narażone na zużycie pokryte są materiałami o dużej odporności na ścieranie
• układ hydrauliczny kombajnu pracuje w systemie oszczędnościowym zależnym od obciążenia tzw. LOAD-SENSING
• wymagane funkcje podczas zdalnego sterowania pracują w systemie proporcjonalnym (płynna regulacja)
• układ hydrauliczny kombajnu jest przystosowany do zasilania zewnętrznych odbiorników o napędzie hydraulicznym o ciśnieniu w zakresie od 12 do 20 MPa
• kombajn wyposażony w układ centralnego smarowania
•kombajn może być wyposażony w wysięgnik teleskopowy
• możliwość wyposażenia w podawarkę standard lub z ruchomym wysypem

 

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry

Wartość

Twardość urabianej skały

110 MPa

Maksymalny przekrój  urabiania z jednego ustawienia maszyny

34,1 m2

Wysokość urabiania w zależności od wersji

4815 mm - 5600 mm

Szerokość urabiania w zależności od wersji

7200 mm - 7700 mm

Maksymalna moc zainstalowana

380 kW

Masa kombajnu

60 t

Nacisk jednostkowy na spąg

0,136 MPa

Spółki grupy