KOMPLEKS MIKRUS

Kompleks MIKRUS jest innowacyjnym systemem do eksploatacji cienkich pokładów. Składa się z głowicy urabiająco – ładującej, która przemieszcza się wzdłuż ociosu węglowego przy pomocy systemu cięgnowego, który napędzany jest elektrycznymi silnikami zasilanymi z przemienników częstotliwości umieszczonych w chodnikach. Głowica współpracuje z przenośnikiem ścianowym i sekcjami obudowy zmechanizowanej tworząc zautomatyzowany kompleks wydobywczy.

Obudowę zmechanizowaną stanowią sekcje typu KOPEX 095/17 Poz, wyposażone również w siłowniki korekcji przenośnika.

Kompleks jest wyposażony w głowicę urabiająco-ładującą (GUŁ-500), przeznaczoną do dwukierunkowego, bezwnękowego urabiania i ładowania węgla w cienkich pokładach o miąższości od 1,1 do 1,7 m, eksploatowanych systemem ścianowym, nachylonych podłużnie do ± 35° i poprzecznie do ± 20°.

Praca głowicy związana jest funkcjonalnie z systemem prowadzenia układu przewodów w nadstawkach przenośnika ścianowego.

System sterowania umożliwia automatyzację pracy kompleksu. Stanowisko sterowania zlokalizowane jest w rejonie chodnika podścianowego i/lub na powierzchni w centrum sterowania urządzeniami dołowymi.

Głowica urabiająco-ładująca przystosowana jest do współpracy z przenośnikiem ścianowym typu S-850N, którego szerokość zgrzebła wynosi 800 mm, a wysokość profilu koryt 220 mm. Przenośnik wyposażony jest w napęd posuwu głowicy z cięgnem w postaci łańcucha ogniowego w układzie pionowym po stronie zawałowej.

Zakres wysokości urabiania 1,1 – 1,7 m
Maksymalna zainstalowana moc

  • napęd organów urabiających
  • napęd posuwu
  • napęd wciągarki

633

  • 500
  • 2 x 60
  • 13

kW

Napięcie zasilania 3300 V
Średnica organów urabiających 1200 – 1600 mm
Zabiór organów urabiających efektywny / szerokość 600 / 800 mm
Nadcięcie i podcięcie 50 mm
Siła posuwu 2 x 320 kN
Prędkość posuwu 0 – 27 m/min
Wysokość minimalna nad przenośnikiem 850 mm
Wysokość minimalna w polu urabiania 1000 mm
Masa 19,2 t