Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2018

 

2 229 mln zł

przychody ze sprzedaży

300 mln zł

zyski z działalności
operacyjnej

491 mln zł

EBITDA

Notowania

Famur SA (FMF)

18 września 2019

zł 3,9

0.00 zł | 0.00 %
18 września 2019

zł 58031,19

7.51 zł | 0.01 %

Raporty bieżące

Raporty okresowe i sprawozdania

  Więcej raportów okresowych →

Fact Sheet i prezentacje

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 695 990 470 InvestorRelations@famur.com