Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Więcej
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o. 269 532 930 269 532 930 46,89%
Nationale-Nederlanden OFE 39 849 000 39 849 000 6,93%
AVIVA OFE 52 400 000 52 400 000 9,12%
FAMUR SA* 4 616 4 616 0,0008%
Pozostali 212 976 666 212 976 666 37,05%
Razem 574 763 212 574 763 212 100%

*pośrednio przez spółki zależne